Call now button
Էլեկտրոնիկայի դիագնոստիկա
  • Մեր փորձառու վարպետ էլեկտրիկը իրականացնում է մեքենաի էլեկտրականության հետ առնչվող խնդիրների լուծում՝ վերանորոգում, ինչպես նաև ամբողջական դիագնոստիկա բարձրակարգ և ժամանակակից սարքավորումներով